نقشه گرمایش از کف یک واحد 90 متری، نقشه کامل به همراه متراژ لوپ ها


نقشه گرمایش از کف یک واحد 90 متری، نقشه کامل به همراه متراژ لوپ ها

نقشه گرمایش از کف یک واحد آپارتمان

نقشه گرمایش از کف به همراه لوپ های مختلف طراحی و متراژ آنها

نقشه گرمایش از کف در قالب فایل dwg

فایل دمو

توضیحات دمو: عکس نقشه مورد نظر
حجم دمو:103 کیلوبایت
دانلود دمو