نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع


نقشه های کامل تاسیسات یک هتل با زیربنای 10000 متر مربع شامل 24 شیت نقشه

نقشه های تاسیسات یک هتل دارای سه طبقه منفی و چهار طبقه بر روی همکف

نقشه های تاسیسات یک هتل دارای 24 شیت نقشه در قالب فایل dwg

فایل دمو

توضیحات دمو: عکسی از پروژه مورد نظر
حجم دمو:133 کیلوبایت
دانلود دمو