نقشه های تاسیسات یک خانه ویلایی لوکس شامل نقشه های لوله کشی فاضلاب، گرمایش از کف و ...


نقشه های تاسیسات مکانیکی یک خانه ویلایی لوکس با زیربنای 2000 مترمربع شامل نقشه های لوله کشی فاضلاب، فن کویل، گرمایش از کف و ...

پروژه ای شامل 14 شیت نقشه در قالب فایل اتوکد

پروژه شامل نقشه لوله کشی فاضلاب، ونت، آب باران، شیب بندی بام

پروژه شامل نقشه های گرمایش از کف برای سه طبقه

پروژه شامل جانمایی و لوله کشی فن کویل

پروژه شامل لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی

نقشه های تاسیسات مکانیکی یک ساختمان ویلایی لوکس با یک طبقه پارکینگ و سه طبقه مسکونی با زیربنای 2000 مترمربع

فایل دمو

توضیحات دمو: نمایی کلی از نقشه ها
حجم دمو:152 کیلوبایت
دانلود دمو