تجزیه تحلیل حمل و نقل پایگاه شهری

تجزیه تحلیل حمل و نقل پایگاه شهری در کلان شهرهای ایران (مشهد)


یکی از چالش های اساسی فراروی برنامه ریزی شهری در اواخر قرن بیستم، رشد پیوسته میزان ترافیک بوده که دست یابی به توسعه ی شهری پایدار را تحت تأثیر خود قرار داده است لذا یکی از راه حل های ارائه شده برای حل مشکلات ترافیکی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی ناشی از آن در شهرهای بزرگ ، اعمال محدودیت های ترافیکی جهت کاهش تقاضای سفر و محدودیت تردد وسایل نقلیه ی شخصی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ی عمومی در محدوده ی مکانی و زمانی خاص بوده که خود یکی از ابزار های مدیریت سیستم حمل ونقل (TSM) می باشد. گسترش حمل ونقل شهری پیامدهایی از قبیل نرخ فزاینده تصادف رانندگی، مصرف بی رویه انرژی های فسیلی، تولید آلاینده های مخرب سلامت انسان و محیط زیست و هزینه های کلان ناشی از این موارد را به دنبال دارد. از این رو افزایش نیاز روز افزون به توسعه بخش حمل ونقل به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه یافتگی ضرورت دستیابی به حمل ونقل پایدار را تقویت می نماید. در این پروژه براساس بررسی های انجام شده راهکارهای مدیران و کارشناسان جهت رسیدن به حمل ونقل پایدار شامل اجرای طرح محدودیت ترافیکی و پیوسته نمودن آن در هسته ی مرکزی شهر، استفاده بیشتر از سیستم حمل ونقل همگانی ، مدیریت عرضه و تقاضای حمل ونقل ، افزایش ظرفیت پارکینگ ها و مدیریت واحد شهری و... است . نتایج بدست آمده از مطالعات انجام شده حاکی از آن است که روش های محدودکننده ی ترافیک، تأثیر قابل توجهی بر ترافیک مرکز شهر ، کاهش استفاده از وسایل نقلیه ی شخصی و افزایش استفاده از وسایل نقلیه ی همگانی داشته اند.

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:13 کیلوبایت
دانلود دمو