نقش تعدیل¬کنندگی سهامداران نهادی

نقش تعدیل¬کنندگی سهامداران نهادی بر تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


امروزه ارزش به منزله گوهر کمیابی است که همگان به دنبال آن هستند، در بازار هم طرف¬های درگیر در معامله به دنبال یافتن راه هایی هستند که بتوانند ارزش آن مورد معامله را به درستی تعیین کنند. درخصوص تبیین ارزش شرکت گفته شده است که اطلاعات حسابداری می¬تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد یعنی با انتشار صورت¬های مالی قیمت سهام شرکت ها تغییر می¬کند. به طور کلی کیفیت اطلاعات مالی می تواند در تببین ارزش شرکت ها موثر باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، اولا بررسی تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری است. دوماً بررسی نقش تعدیل کنندگی سهامدارن نهادی بر این رابطه است. بدین منظور جهت اندازه گیری اثر بخشی کمیته حسابرسی از روش تحلیلی عاملی برای به دست آوردن یک شاخص مشترک از میان سه عامل استقلال، تجربه و تخصص کمیته حسابرس استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری از مدل اولسون (1995) استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 114 شرکت که دارای گزارش کمیته حسابرسی بوده اند برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های رگرسیونی به روش داده های پانل استفاده شد. نتایج نشان داد که اطلاعات حسابداری شامل متغیرهای عایدی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر قیمت سهام اثر گذار است. همچنین نتایج نشان داد که اثر بخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری تاثیر دارد. در نهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که سهامداران نهادی شدت تاثیر اثر بخشی کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد

فایل دمو

توضیحات دمو: این فایل ،دموی فایل اصلی پروژه است.
حجم دمو:26 کیلوبایت
دانلود دمو


توجه:

- کاربران گرامی، بعد از خرید، می‌توانید تا یک هفته فایل خریداری شده را تست نمایید. در صورتی که هر گونه تفاوتی با توضیحات ارائه شده وجود داشته باشد، از بخش "گزارش تخلف" استفاده کنید و درخواست بازگشت مبلغ را ثبت کنید.
- در صورتی که سؤال تخصصی در مورد پروژه دارید، با فروشنده پروژه از بخش "فروشنده محصول" در تماس باشید.
- برای خرید نیاز به ثبت نام نمی باشد.

- شماهم میتوانید فایل های الکترونیکی خود را رایگان برای فروش قرار دهید.