ترسيم نقشه جريان ارزش Value Stream Mapping (VSM)

ترسيم نقشه ارزش، ابزاري عالي براي استفاده مهندسين صنايع به منظور مشاهده فرايندها از بالا به مثابه يك پرنده است. اين بدان معني است که شما مي توانيد همه چيز را در حال انجام ببينيد و نواحي كه مي توانيد به بهبود فرايند كمك كنيد را شناسايي کنيد.


اين فايل شامل يك پي دي اف كامل 87 صفحه اي درخصوص اصول ناب و ابزارهاي ناب سازي فرايندهاي توليد كالا يا خدمات از جمله آموزش گام به گام تكنيك نقشه برداري جريان ارزش و نحوه ناب سازي بااستفاده از اسن ابزار است. فايل دمو بطور مختصر VSM را آموزش مي دهد ولي براي دريافت آموزش كامل و گام به گام تكنيك فوق مي توانيد فايل اصلي را ابتياع فرماييد. اين فايل شامل يك پي دي اف كامل 87 صفحه اي درخصوص اصول ناب و ابزارهاي ناب سازي فرايندهاي توليد كالا يا خدمات از جمله آموزش گام به گام تكنيك نقشه برداري جريان ارزش و نحوه ناب سازي بااستفاده از اسن ابزار است. فايل دمو بطور مختصر VSM را آموزش مي دهد ولي براي دريافت آموزش كامل و گام به گام تكنيك فوق مي توانيد فايل اصلي را ابتياع فرماييد. اين فايل شامل يك پي دي اف كامل 87 صفحه اي درخصوص اصول ناب و ابزارهاي ناب سازي فرايندهاي توليد كالا يا خدمات از جمله آموزش گام به گام تكنيك نقشه برداري جريان ارزش و نحوه ناب سازي بااستفاده از اسن ابزار است. فايل دمو بطور مختصر VSM را آموزش مي دهد ولي براي دريافت آموزش كامل و گام به گام تكنيك فوق مي توانيد فايل اصلي را ابتياع فرماييد.

فایل دمو

توضیحات دمو: فايل دمو بطور مختصر VSM را آموزش مي دهد ولي براي دريافت آموزش كامل و گام به گام تكنيك فوق مي توانيد فايل اصلي را ابتياع فرماييد.
حجم دمو:783 کیلوبایت
دانلود دمو