پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) شامل حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی غیر دائم با استفاده از روش های  صریح (اف-تی-سی-اس)، دفورت-فرانکل، لاسونن، کرانک نیکلسون


پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD) شامل حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی غیر دائم با استفاده از روش های صریح (اف-تی-سی-اس)، دفورت-فرانکل، لاسونن، کرانک نیکلسون

دیواری به ضخامت 1 فوت و طول نامحدود در دمای اولیهTi یکنواخت 100درجه فارنهایت قرار دارد. دمای سطح کناری Ts آن را ناگهان به 300 درجه فارنهایت می رسانیم و آن را ثابت نگه می داریم. دیوار از جنس فولاد نیکل دار (با 40 درصد نیکل) و ضریب پخش آن (𝛼=0.1) است. می خواهیم توزیع دما را به صورت تابعی از زمان به دست آوریم.

معادله حاکمی که باید حل شود، معادله هدایت حرارتی یک بعدی غیر دائم است که در مختصات دکارتی به شکل زیر است.

برای حل مساله از روش های زیر با گامهای داده شده استفاده کنید.

الف- روش صریح (اف-تی-سی-اس)

ب- روش دفورت- فرانکل

ج- روش لاسونن

د- روش کرانک- نیکلسون

این پروژه شامل 34 صفحه word است و کد های مربوطه در داخل آن کپی ش

فایل دمو

توضیحات دمو: مثالی حل شده با استفاده از کد
حجم دمو:24 کیلوبایت
دانلود دمو