پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، کد تولید شبکه حول دماغه، ایرفویل و صفحه دارای حفره


پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی(CFD)، کد تولید شبکه حول دماغه، ایرفویل و صفحه دارای حفره فایلی در قالب word که دارای سه تمرین و سه کد برای تولید شبکه پیرامون سه هندسه مختلف است

تولید شبکه حول دماغه با زاویه حمله صفر، تولید شبکه حول ایرفویل، تولید شبکه در صفحه ای که دارای حفره است

فایل دمو

توضیحات دمو: صورت مسئله مربوط به سه تمرین مورد نظر در فایل ضمیمه آورده شده است
حجم دمو:32 کیلوبایت
دانلود دمو